Au型纤维也就是肌梭及肌腱的传人纤维的直径是(本题1.0分)

Au型纤维也就是肌梭及肌腱的传人纤维的直径是(本题1.0分)
A. 15~20um
B. 12~14um
C. 1~9 um
D. 10~12 um
E. 0.5~2 um
参考信息: A

89. (单选题) A8型纤维也就是皮肤的机械感受器的传人纤维的直径是(本题1.0分)
A. 15~20um
B. 12~14um
C. 1~9 um
D. 10~12 um
E. 0.5~2 um
参考信息: B

有需要其他完整题库的加微信公众号:haitibao1

在线题库可以做题包含(自考、成考、教师资格证、公务员、建造师、执业药师等资格证题库。

评论0

请先

登入/注册
亲~终于等到你!
没有账号? 忘记密码?